MẸ NGỒI RU CON ĐONG ĐƯA VÕNG BUỒN!ĐONG ĐƯA PHẬN NGƯỜI

TRịnh Công Sơn!mộ đời cho âm nhạc QUÊ HƯƠNG MẸ dạy cho con tiếng nói QUÊ HƯƠNG!... MẸ nhìn con đi phút giây bàng hoàng... LẠY TRỜI mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên một dòng Sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

VietPress USA: TÀU CHIẾN HẢI QUÂN VN RƯỢT ĐUỔI VÀ ĐÂM THẲNG VÀO T...

VietPress USA: TÀU CHIẾN HẢI QUÂN VN RƯỢT ĐUỔI VÀ ĐÂM THẲNG VÀO T...: DIỄN TIẾN TÀU CHIẾN HẢI QUÂN VN RƯỢT ĐUỔI VÀ ĐÂM THẲNG VÀO TÀU HẢI GIÁM TRUNG QUỐC. Xem Video tại Link: http://www.youtube.com/watch?...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét