MẸ NGỒI RU CON ĐONG ĐƯA VÕNG BUỒN!ĐONG ĐƯA PHẬN NGƯỜI

TRịnh Công Sơn!mộ đời cho âm nhạc QUÊ HƯƠNG MẸ dạy cho con tiếng nói QUÊ HƯƠNG!... MẸ nhìn con đi phút giây bàng hoàng... LẠY TRỜI mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên một dòng Sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

XUÂN VIỆT NAM: LỜI KÊU GỌI TỔNG BIỂU TÌNH TRÊN TOÀN QUỐC NGÀY 22/...

XUÂN VIỆT NAM: LỜI KÊU GỌI TỔNG BIỂU TÌNH TRÊN TOÀN QUỐC NGÀY 22/...: Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam. Dân tộc Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm của bốn ngàn năm lịch sử. Dân tộc ta là một dân tộc hòa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét