MẸ NGỒI RU CON ĐONG ĐƯA VÕNG BUỒN!ĐONG ĐƯA PHẬN NGƯỜI

TRịnh Công Sơn!mộ đời cho âm nhạc QUÊ HƯƠNG MẸ dạy cho con tiếng nói QUÊ HƯƠNG!... MẸ nhìn con đi phút giây bàng hoàng... LẠY TRỜI mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên một dòng Sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Dân Làm Báo Blog: Trầm Bê mất sừng tê “anh Ba” - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Dân Làm Báo Blog: Trầm Bê mất sừng tê “anh Ba” - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét