MẸ NGỒI RU CON ĐONG ĐƯA VÕNG BUỒN!ĐONG ĐƯA PHẬN NGƯỜI

TRịnh Công Sơn!mộ đời cho âm nhạc QUÊ HƯƠNG MẸ dạy cho con tiếng nói QUÊ HƯƠNG!... MẸ nhìn con đi phút giây bàng hoàng... LẠY TRỜI mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên một dòng Sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

TÂM NHU: BBC PHỎNG VẤN - Bà Yến: Tôi không phải 'Quan làm b...

TÂM NHU: BBC PHỎNG VẤN - Bà Yến: Tôi không phải 'Quan làm b...: BBC PHỎNG VẤN - Bà Yến: Tôi không phải 'Quan làm báo' thứ năm, 4 tháng 10, 2012 Bà Đặng Thị Hoàng Yến (phải) nói bà không 'th...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét