MẸ NGỒI RU CON ĐONG ĐƯA VÕNG BUỒN!ĐONG ĐƯA PHẬN NGƯỜI

TRịnh Công Sơn!mộ đời cho âm nhạc QUÊ HƯƠNG MẸ dạy cho con tiếng nói QUÊ HƯƠNG!... MẸ nhìn con đi phút giây bàng hoàng... LẠY TRỜI mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên một dòng Sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

QUAN LÀM BÁO: Sự tráo trở của Đảng về quyền Sở hữu đất đai

QUAN LÀM BÁO: Sự tráo trở của Đảng về quyền Sở hữu đất đai: QLB   -  Dẫn giải 5: GÓP Ý SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU HIẾN PHÁP 1992 Thể chế nhà nước CHXHCN Việt Nam, mô hình nhà nước cộng sản: “Đảng l...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét