MẸ NGỒI RU CON ĐONG ĐƯA VÕNG BUỒN!ĐONG ĐƯA PHẬN NGƯỜI

TRịnh Công Sơn!mộ đời cho âm nhạc QUÊ HƯƠNG MẸ dạy cho con tiếng nói QUÊ HƯƠNG!... MẸ nhìn con đi phút giây bàng hoàng... LẠY TRỜI mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên một dòng Sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

TÂM NHU: NGƯỜI BUÔN GIÓ - BỌN ĐẾ QUỐC ĐANG LƠ LÀ MẤT CẢNH G...

TÂM NHU: NGƯỜI BUÔN GIÓ - BỌN ĐẾ QUỐC ĐANG LƠ LÀ MẤT CẢNH G...: NGƯỜI BUÔN GIÓ - BỌN ĐẾ QUỐC ĐANG LƠ LÀ MẤT CẢNH GIÁC. Thưa ông TBT Đảng CSVN. Hiện nay tình hình đế quốc tư bản đang suy thoái trầm ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét