MẸ NGỒI RU CON ĐONG ĐƯA VÕNG BUỒN!ĐONG ĐƯA PHẬN NGƯỜI

TRịnh Công Sơn!mộ đời cho âm nhạc QUÊ HƯƠNG MẸ dạy cho con tiếng nói QUÊ HƯƠNG!... MẸ nhìn con đi phút giây bàng hoàng... LẠY TRỜI mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên một dòng Sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Huỳnh Thục Vy's Speech to SAPA - Huỳnh Thục Vy Gửi Thông Điệp về Tiến Trình Quốc Gia - YouTube

Huỳnh Thục Vy's Speech to SAPA - Huỳnh Thục Vy Gửi Thông Điệp về Tiến Trình Quốc Gia - YouTube

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét