MẸ NGỒI RU CON ĐONG ĐƯA VÕNG BUỒN!ĐONG ĐƯA PHẬN NGƯỜI

TRịnh Công Sơn!mộ đời cho âm nhạc QUÊ HƯƠNG MẸ dạy cho con tiếng nói QUÊ HƯƠNG!... MẸ nhìn con đi phút giây bàng hoàng... LẠY TRỜI mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên một dòng Sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Những dự án không mang khuôn mặt người « – Tin Nổi Bật « Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Những dự án không mang khuôn mặt người « – Tin Nổi Bật « Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét