MẸ NGỒI RU CON ĐONG ĐƯA VÕNG BUỒN!ĐONG ĐƯA PHẬN NGƯỜI

TRịnh Công Sơn!mộ đời cho âm nhạc QUÊ HƯƠNG MẸ dạy cho con tiếng nói QUÊ HƯƠNG!... MẸ nhìn con đi phút giây bàng hoàng... LẠY TRỜI mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên một dòng Sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Lễ cầu nguyện cho cụ Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm tại nghĩa trang Lái Thiêu « Tin Việt Nam « Truyền Thông Chúa Cứu Thế

Lễ cầu nguyện cho cụ Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm tại nghĩa trang Lái Thiêu « Tin Việt Nam « Truyền Thông Chúa Cứu Thế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét