MẸ NGỒI RU CON ĐONG ĐƯA VÕNG BUỒN!ĐONG ĐƯA PHẬN NGƯỜI

TRịnh Công Sơn!mộ đời cho âm nhạc QUÊ HƯƠNG MẸ dạy cho con tiếng nói QUÊ HƯƠNG!... MẸ nhìn con đi phút giây bàng hoàng... LẠY TRỜI mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên một dòng Sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Một cách nhìn về lịch sử xung đột Việt-Hoa.(những điều cần suy nghĩ ,thực tại đang diễn ra trên Quê Hương Việt Nam)

Một cách nhìn về lịch sử xung đột Việt-Hoa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét