MẸ NGỒI RU CON ĐONG ĐƯA VÕNG BUỒN!ĐONG ĐƯA PHẬN NGƯỜI

TRịnh Công Sơn!mộ đời cho âm nhạc QUÊ HƯƠNG MẸ dạy cho con tiếng nói QUÊ HƯƠNG!... MẸ nhìn con đi phút giây bàng hoàng... LẠY TRỜI mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên một dòng Sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Việt Dương Nhân: Dân Làm Báo: Truyền thông bố láo của đảng ta qua v...

Việt Dương Nhân: Dân Làm Báo: Truyền thông bố láo của đảng ta qua v...: Dân Làm Báo - Các quan của đảng đăng đàn giảng dạy nhân dân ta "ngày nay sẽ không còn ai tin là trái đất có hình vuông" - lời đồn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét